Přihlášení
Nick:
Heslo:
Trvalé přihlášení

Registrace Zapomenuté heslo

Úvahárna - Pár slovíček o poezii

Sdílej na Facebooku

Autor: popelllka

Vloženo: 4.12.2009

Publikováno: 4.12.2009 20:00

Kategorie: Úvahy -> .ostatní

Anotace: Příspěvek v rámci akce Úvahárna pro mladé autory.

    Univerzální návod na to, jak psát poezii asi není. Samozřejmě je dobré dodržovat pravidla pro psaní, to ano. Ale velkou součástí dobré poezie je cit pro psaní a dále myšlenka, nebo chcete-li poselství, které je v básni skryto. Myslím že cit a myšlenka ještě o něco převyšuje formu básně. Pokud má báseň hloubku a pěknou myšlenku, odpustíte např. pár rytmických chyb raději, než když je tomu naopak.


    Poezii lze psát dvěma druhy veršů. Buď veršem vázaným (báseň se rýmuje), nebo veršem volným (báseň se nerýmuje). Verše v básni tvoří tzv. strofy (výraz sloky je nepřesný). Za jeden verš se zpravidla považuje každý, samostatný řádek. Verše se dále dělí na stopy, což jsou opakující se úseky dvou až tří slabik ve verších. Tyto slabiky ve stopách se dělí na přízvučné a nepřízvučné slabiky a udávají celkový rytmus básně. Nejběžnějšími typy stop v českém jazyce jsou:


Trochej – první slabika je přízvučná, druhá nepřízvučná. Tento druh stopy působí jako pochodový rytmus (Řežme dříví na polínka, ať má čím topit maminka...)


Daktyl – první slabika je přízvučná, druhá a třetí jsou nepřízvučné. Tento druh stopy připomíná svým rytmem valčík (Cestička k domovu známě se vine, hezčí je krásnější než všecky jiné.)


Jamb – první slabika je nepřízvučná, druhá přízvučná. Jde o obrácený trochej. V Češtině se tvoří předsazováním jednoslabičkých nepřízvučných slov (Byl pozdní večer – první máj...)


Daktylotrochej - verš skládající se z pravidelného uspořádání stopy daktylské a trochejské, v češtině hojně užívaný

 
    Zvuková shoda na konci veršů se nazývá rým. Rýmy mohou být ve strofě rozloženy různě, podle toho je i dělíme (nejběžnější příklady vázaného verše):
Rým střídavý – ABAB
Rým sdružený – AABB
Rým obkročný- ABBA
Rým přerývaný – ABCB
Rým postupný – ABCD (přestože se zdá, že se strofa nerýmuje, k rýmování dochází v dalších slokách, které mají stejnou strukturu. Tento verš jsem použila např. u své básně Na konci cesty).

    U verše volného se nepracuje s přízvukem, délkou samohlásek, ani se netrvá na konstantním počtu slabik ve verši. Přesto má verš volný určitá pravidla založená především na tempu a intonaci. Častým jevem u verše volného je rovněž vynechání interpunkce (čárek a teček za slovy a verši).

    Dále se při psaní poezie klade důraz na zvukomalbu (onomatopii), která je dána zvukovou instrumentací a tvorbou slov podle přirozených zvuků. Libozvuk nazýváme eufonie, jeho opak, nelibozvuk zase kakofonie.
    Než přejdu k dalšímu tématu, ráda bych se ještě zmínila o asonanci, která se může vyskytovat ve vázaném verši a jde o tzv. verš planý, nebo chcete-li přiblížný. V asonanci se na konci verše , ale i během něho, shodují pouze samohlásky.
Příklad:
Pověz své přání
prý sen se zhatil.
    Opakem tohoto jevu je kosonance, kde se využívá fonetické podoby samohlásek. Dobrého rýmu a hlavně libozvuku lze však dosáhnout vzájemnou kombinací asonance a kosonance. Rovněž je přípustná záměna některých souhlásek souhláskami příbuznými s odpovídajícím neznělým protějškem, jako jsou b/p, d/t, ď/ť, g/k, h/ch, v/f, z/s, ž/š.
Např.: blíž – sníš, plot - vhod, zas – nás, atd.

    Nakonec už jen pár slov o obrazových pojmenováních, která jsou hojně využívána nejen v poezii, ale i v próze k ozvláštnění a zpestření textu, který tak dostane další (poetický) rozměr.
Patří sem např.:
Metafora – přirovnání na základě podobnosti, ať už ho vytvoříte jednoduchým přívlastkem (sametové pohlazení), nebo složitěji, na základě podobnosti obou věcí (slzy – perly)

 Personifikace – zosobnění, kterým se neživým věcem přiřazují vlastnosti a činy živých (Slunce se usmálo. Láska si vlasy rozpustila.)

Metonymie – přenesení významu na základě věcné souvislosti (Potkal jsem lásku. vs. Zamiloval jsem se.)

Hyperbola – nadsazení a zveličení výrazu ( Buď stokrát vítám.)

Elipsa – vypuštění podstatného větného členu (Jeden o koze, druhý o voze. vs. Jeden mluví o koze, druhý mluví o voze.)

Alegorie – jinotaj, je použit tam, kde se ukrývá za slovy význam další, skrytý. Nutí nás zamýšlet se a číst mezi řádky a pravý význam objevit. Báječným příkladem alegorie je např. román George Orwella Zvířecí farma, kde na pozadí života zvířat žijících na farmě můžeme pozorovat nebezpečí myšlenek komunismu.

    Ve své Úvahárně jsem použila jen pár, podle mě nejdůležitějších, pojmů, které se váží k poezii a k jejímu psaní. Daly by se nazvat základními pojmy, které by měl každý autor, snažící se psát, znát. V případě, že byste se rádi dozvěděli něco více, můžete zkusit navštívit vynikající stránky www.rymy.cz, tato stránka vám znamenitě pomůže i v okamžiku, kdy nebudete moci najít do své básně vhodný rým:o).
Hlasovaní jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)Hodnocení: 1.27 (11 hlasů)

P. F. Zarken - 1J.Švejcárek - 1Kelt - 1
seniorecek - 1eligio - 1Orin - 1
zdenasva - 1Kroketa - 2 - 2
P.F.Zarken - 1Wer - 2

přečíst později

Komentáře

JanaK | + 0 / 0
25.06.2015-16:40
A hrome .. upřímně řečeno, nikdy by mě nenapadlo, že básničky jsou spoutané tak těžkými okovy ..
Několik rýmovaček jsem napsala, ale psala jsem protože slova sama plynula z duše, ne abych splnila nějaká pravidla ..
Hugomira | + 0 / 0
18.08.2012-10:17
..oprasila jsem si vedomosti, neni to nikdy na skodu, dekuji
J.Švejcárek | + 0 / 0
15.12.2009-21:07
Děkuji za poklonu, od Vás jako odbornice na slovo vzaté si jí vážím dvojnásob. Vybroušené to moc není, bylo na to málo času a délka byla předepsaná. Jinak co do kvality se s Vámi a jinými zdejšími autory srovnávat nemůžu, spíš je to jen taková lehce zveršovaná próza a lidi k tomu taky tak přistoupili. Výsledkem byla nula hlasů (zasloužená).
popelllka | + 0 / 0
15.12.2009-11:12
Milý pane Švejcárku,
ta kapitola je výborná. Jednak mě překvapil rozsah a jednak i dobrá forma. Je to hodně vybroušené a propracované, s rytmem nemáte vůbec žádný problém.
Skládám poklonu:o). Jste živoucím důkazem, že cit je pro psaní důležitým orientačním smyslem.
J.Švejcárek | + 0 / 0
11.12.2009-17:13
Orine, napsals to výborně! Spousta lidí se pokouší o verše a ani neví, co píšou (respektive nepíšou, nedodržují a dodržovat by měli). Je to i můj případ.
P.S.Popelllko, tak mně tak napadá, jak by se Vaše úvaha a básnická teorie tvářila na tohle: http://www.ceskatelevize.cz/program/knihamehosrdce/kniha-na-pokracovani/88-6-kapitola/
Orin | + 2 / 0
10.12.2009-19:51
VERŠ VOLNÝ nebo VÁZANÝ
STROFAMI je svázaný
Ty se dělí na STOPY
(Nehledejte mé boty)

Nebudem dělat s tím cavyky
Už ve STOPÁCH máme slabiky
PŘÍZVUČNÉ a NEPŘÍZVUČNÉ
Tolik pojednání stručné

Jo taková úvaha ještě tu nebyla
Vidím TROCHEJE, JAMBA a DAKTYLA
Díky Popelllko za ten díl
(Tohle jsem vůbec netušil)

Jaká je to až celkem věda
Mé neznalosti třikrát běda
Poznám pterodaktyla nejvýše
Tohle klidně Ti Orin napíše

RÝM STŘÍDAVÝ, SDRUŽENÝ, OBKROČNÝ
PŘERÝVANÝ, POSTUPNÝ (jak náročný)
Tempo a intonace
(Zatracená práce)

ALEGORIE, METONYMIE
Kéž to Orin přežije
PERSONIFIKACE, METAFORA
(To se zase hezky zvorá)

Geometrie: ELIPSA, HYPERBOLA
Tím udělám ze sebe opět vola
Teď přestanu asi raděj psát
Je to hotová věda a ne snad?

Má zvukomalba vás zabije
Tohle čistá je KAKOFONIE
Báseň není dost nezbedná
U mne máš Popelllko za 1
popelllka | + 0 / 0
9.12.2009-13:47
Míro, škoda, že nevyšel čas a nemohl jsi přispět také svou troškou do mlýna, poučné by to jistě bylo:o). Derylku, mrzí mne, že jsem tě odradila od básnění:o), jak už jsem psala kdesi nahoře, cit s myšlenkou převyšují leckdy formu básně:o), tak to nevzdávej.
deryl | + 0 / 0
9.12.2009-12:44
Ježišmarjá! Tak básník asi raději nebudu..:-)
King D | + 0 / 0
8.12.2009-18:08
Ahoj Popelllko, vaše úvahy si čtu postupně, páč je málo času. Tvoje je teda hodně poučná, až zírám, kolik toho nevim :o) Děkuju za užitečné rady :o)
popelllka | + 0 / 0
6.12.2009-23:29
Ahoj Davide...:o). Těší mě, že jsi nakouknul...:o), vážím si toho.
dahl | + 0 / 0
6.12.2009-22:39
Úvaháři, mám z Vás radost! Mrzí mne, že pro Vás zatím nic nemám - neměl jsem zatím potřebnou inspiraci a hlavně jsem si, blbec, myslel, že má jít jen o rady k psaní úvah:-) O poezii napíšu o to radši, pokud se k tomu dostanu. Postupně to tu pročítám a věřím, že se něco přiučím.
Terezko, teď k Tvému textu. Díky za pěkně přehledné shrnutí základních pojmů a v neposlední řadě za odkaz na www. rymy.cz, takový web jsem přesně hledal.
popelllka | + 0 / 0
5.12.2009-15:52
Já taky ne, naopak. Vážím si vás jako vynikajícího autora.
J.Švejcárek | + 0 / 0
5.12.2009-14:54
Já to nemyslel zle...
popelllka | + 0 / 0
5.12.2009-9:36
Ty stránky jsou www.rymy.cz Eligio. Nečerpala jsem z nich, protože je tam vše napsáno a zpracováno, takže kdo chce, může nahlédnout, komu stačí výtah z poezie, vystačí si s tím, co jsem zpracovala... Pane Švejcárku, každý umíme něco a vy dobře víte, že jste dobrý autor i bez znalostí ze střední školy... Jak jsem psala nahoře, dokonalá forma také není vše, důležité je opravdu obojí.
J.Švejcárek | + 0 / 0
5.12.2009-9:33
No, jestli se to učí na střední škole, tak už vím, proč to neznám a proč jsem o tom nikdy neslyšel.
eligio | + 0 / 0
5.12.2009-8:26
Ale je to myslím málo. Hlavně jsem chtěl říct, že se na ty stránky rytmy.cz podívám - asi vážně nestačí, řidit se "jen citem."
eligio | + 0 / 0
4.12.2009-23:01
Taky jsem si vždycky myslel, že pterodaktyl vyhynul. A on tu ještě pořád někde poletuje. Přidávám se s výtečnou.
popelllka | + 0 / 0
4.12.2009-21:13
Díky kluci...:o), je k nevíře, že se to učí na střední škole v rámci literatury...:o).
J.Švejcárek | + 0 / 0
4.12.2009-20:58
Je to výborné, na vědecké úrovni, ale abych se přiznal, pro mně to je docela Espaňol vesnicion... dávám za jedna!
jpe | + 0 / 0
4.12.2009-20:52
Další dokonalé zpracování. Zírám, jaký jsem básnický laik. Spoustu termínů jsem ani neznal.
seniorecek | + 0 / 0
4.12.2009-20:36
Hm, Popelllka, co jiného jsem asi mohl čekat? Pefektní zpracování.
popelllka | + 0 / 0
4.12.2009-20:30
Já vím, Keltíku, ani to vyslovit nejde...:o).
Kelt | + 0 / 0
4.12.2009-20:25
Díky, Popelllko, za precizně zpracovaný materiál. (metonymie! to jsou věci!) :-)
P. F. Zarken | + 0 / 0
4.12.2009-20:12
Vítej, Popelllko. Velice hezky jsi to zrýmovala. Dám Ti za 1.***

Veškerá díla zveřejněná na serveru Pište-Povídky.cz jsou pod právem autorů, tudíž je nelze kopírovat ani jinak využívat bez jejich souhlasu.