Přihlášení
Nick:
Heslo:
Trvalé přihlášení

Registrace Zapomenuté heslo

Pravidla soutěže

Formát soutěže

Soutěž literárních děl autorů – členů portálu Pište-povídky.cz


Přihlašování do soutěže

Do soutěže může své dílo přihlásit každý registrovaný člen portálu Pište-povídky.cz. Přihlašovací odkaz by měl každý najít pod svým dílem. Pro přihlášení díla do soutěže stačí na odkaz kliknout. V případě, že se přihlašovací odkaz pod dílem nenachází, kontaktuje zájemce o účast v soutěži administrátora a to prostřednictvím emailu: info@piste-povidky.cz. Ten jeho dílo na žádost do soutěže vloží.

Autor se může účastnit každého soutěžního kola pouze jedním vlastním dílem, vloženým na portál Pište-povidky.cz maximálně 3 měsíce před začátkem soutěžního kola. Znovuvkládání starších děl není přípustné, a to ani v upravené podobě.


Konkrétní dílo se může zúčastnit soutěže pouze jednou, takže do dalších soutěžních kol je už nelze přihlásit. Autor se však může zúčastnit s různými díly všech 9 soutěžních kol, a to i v případě vítězství v některém z nich. Pokud autor zvítězí vícekrát, do Velkého finále postoupí pouze s dílem, které zvítězilo v chronologicky prvním soutěžním kole.


Přihlašovat svá díla můžete 2 dny (48 hodin) od začátku konkrétního kola soutěže. Známkovat díla lze do 23.dne v měsíci. Poté postoupí nejlepších 10 děl z veřejného hlasování do hlasování poroty, která rozhodně o vítězi. Dbejte prosím také Obecných ustanovení – viz níže.


Soutěžní kola

Veškeré informace ke konkrétním soutěžním kolům jsou vždy uvedeny u popisu konkrétní soutěže na stránce http://www.piste-povidky.cz/literarni-soutez a to včetně termínu soutěže a informaci o výhře. Odstartování a ukončení jednotlivých soutěžních kol je současně také odprezentováno prostřednictvím Novinek portálu (http://www.piste-povidky.cz/sekce/novinky).


Soutěž Literární talent 2015

Cyklus soutěžních kol Soutěže Literární talent 2015 se skládá celkem z 9 soutěžních kol. Každé soutěžní kolo má svou výhru a pochopitelně také vítěze. První 3 v každém soutěžním kole získají konkrétní věcnou cenu uvedenou v popisku soutěžního kola. Celoroční soutěž vrcholí závěrečným hlasováním, tzv. Velkým finále, do kterého postupuje vítěz, umístěný primárně na prvním místě v jednotlivých soutěžních kolech. Ve velkém finále je pak vybrán celkový vítěz Soutěže včetně umístěných na druhém a třetím místě. Pravidla velkého finále jsou uvedena níže. Prázdninová soutěž, tedy dvouměsíční soutěž bez účasti porotců se do cyklu Literární soutěž Pište-povídky.cz nezapočítává jako soutěžní kolo.


Hlasování, hodnocení, porota

Hlasovat – známkovat soutěžní díla může každý registrovaný člen portálu Pište-povídky.cz a to pod každým dílem. Známky platí stejně jako ve škole ( 1 nejlepší, 5 nejhorší). Průběžné výsledky jsou až do hlasování poroty skryté, v tabulce se objeví pouze počty hlasujících.


Hodnocení, s výjimkou vlastního díla, se mohou zúčastnit i soutěžící, ale je výslovně zakázáno udělovat konkurenčním dílům záměrně špatné známky pro vylepšení vlastní pozice. V takovém případě bude uživatel ze soutěže ihned diskvalifikován. Pokud k tomu zneužije účelově vytvořených alternicků, a tedy poruší i Pravidla portálu, bude mu zablokován přístup na Pište-povidky.cz.


Po ukončení veřejného hlasování, tedy 23. den v měsíci, se zobrazí bodový součet hodnocení a konečné pořadí stanoví svým hodnocením porota. O vítězi rozhoduje celkový počet bodů - kolonka Celkem.


Výhra v soutěžních kolech

Výhra je vždy uvedena v konkrétním popisu jednotlivých soutěžních kol. Výhru získávají tři nejlepší soutěžící.


Vyhodnocení kola - rovnost bodů
V případě rovnosti bodů rozhoduje počet obdržených "jedniček". Dílo s vyšším počtem známek s hodnotou 1 v případě rovnosti bodů vítězí. Toto pravidlo platí pro určení pořadí od 1. do 3. místa a to i v případě rovnosti bodů u několika děl zároveň.
Velké finále

Pravidla velkého finále

Velké finále je vyvrcholením celoročního cyklu soutěžních kol. Zúčastní se ho vítězná díla z jednotlivých soutěžních kol s výjimkou těch, jejichž autor už si postup zajistil vítězstvím v některém z předešlých kol - v takovém případě postupuje druhý v pořadí, protože velkého finále se může zúčastnit každý autor pouze jedním soutěžním dílem.


Smazaná díla, odhlášení autoři

Pokud autor smaže v průběhu soutěžního cyklu své vítězné dílo z některého soutěžního kola, přechází automaticky možnost účastnit se Velkého finále na dalšího v pořadí.


Autor, který smaže své dílo v průběhu soutěžního kola, se již nesmí zúčastnit stejného kola ani s jiným dílem a smazané dílo nesmí být přihlášeno do žádného z dalších soutěžních kol, neboť se na něj pohlíží jako na dílo, které se zúčastnilo soutěže.


Pokud autor přestane být členem portálu Pište-povídky.cz a nechá smazat svůj účet, automaticky přichází o možnost zúčastnit se Velkého finále a nahradí ho následující v pořadí konkrétního soutěžního kola. To platí i v případě, že se autor na portál vrátí a své vítězné dílo znovu vloží


Diskvalifikace - vyřazení díla ze soutěže
Ze soutěže může být na základě posouzení a uznání administrátorem, dílo vyloučeno, a to v případě:

a) jakýchkoliv textových úprav díla v rozsahu, který má vliv na udělení známky hlasujícím.
b) smazání obsahu díla kdykoliv v samotném průběhu soutěže
c) znovupřihlášení díla, které je starší 3 měsíců a bylo znovu vloženo nebo které již soutěžilo, a to i pod jiným názvem nebo pod jinou přezdívkou autora
d) poškozování soupeřů bezdůvodnými špatnými známkami

V případě opakovaného porušení pravidel soutěže může být uživatel diskvalifikován z jakékoliv další účasti v soutěži.


Přihlašování do Velkého finále

Do Velkého finále se nelze přihlásit. Automaticky jsou nominovaní vítězové - nejlepší účastníci jednotlivých soutěžních kol.


Hlasování ve Velkém finále

Hlasování ve Velkém finále se účastní porota, ale také ostatní členové portálu Pište-povídky.cz. Hlasování – známkování soutěžních děl probíhá stejně jako při běžných soutěžních kolech – dole pod dílem máte možnost oznámkovat dílo v soutěži.


Obecná ustanovení
Vložení díla do soutěže – zodpovědnost vkladatele

Za vložení díla do Soutěže je zodpovědný jeho vkladatel. Předpokládá se, že vkladatel je zároveň autorem díla, vkládá tedy své vlastní autorské dílo. Je povinností každého vkladatele ověřit si, zda vložením díla do soutěže současně neporušuje pravidla jiných portálů či soutěží. Vkladatel je za tuto skutečnost zodpovědný.


Funkčnost soutěže

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné technické výpadky či problémy, případnou dočasnou, ale i dlouhodobou nedostupnost soutěže. Provozovatel nenese zodpovědnost za vzniklé škody, ani za jakékoliv škody vzniklé třetím subjektem.


Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit a doplňovat. V takovém případě bude textové znění podmínek aktualizováno.